Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Ostatnia aktualizacja wykazu: 2024-02-20 godz. 19:50
Wykaz wszystkich podmiotów

Wykaz wszystkich podmiotów

Wykaz podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną na dzień bieżący, tj. 2024-05-25.
Wyniki wyszukiwania:
  • prezentowane są w postaci listy uporządkowanej według rodzaju podmiotu (osoba fizyczna, organizacja), a następnie według numeru NIP,
  • zawierają dane podmiotu wraz z kwotą kaucji na bieżący dzień.