Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Ostatnia aktualizacja wykazu: 2024-02-20 godz. 19:50
Informacje o wykazie podmiotów

Informacje o wykazie podmiotów

Wykaz zawiera listę podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną (art. 105b i 105c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Wykaz obejmuje listę podmiotów według stanu na dzień wskazany przez interesariusza.
Wykaz zawiera następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną:
  • imiona i nazwisko lub nazwę,
  • numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług (NIP),
  • wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.
Aby przeglądać zawartość wykazu należy skorzystać z dostępnego formularza wyszukiwania.