Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Ostatnia aktualizacja wykazu: 2024-02-20 godz. 19:50
Przeszukiwanie wykazu podmiotów

Przeszukiwanie wykazu podmiotów

 • (w formacie 10-cio cyfrowym XXXXXXXXXX)
 • (w formacie RRRR-MM-DD)
Aplikacja umożliwia potencjalnemu nabywcy wyszukanie informacji o podmiotach, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości:
 • według numeru NIP oraz daty zawarcia transakcji,
 • dopuszcza się zapytanie bez NIP, w takiej sytuacji konieczne jest wskazanie daty,
 • data w formularzu może być datą teraźniejszą lub z przeszłości (nie wcześniejszą jednak niż 1 października 2013 r.).
W przypadku wybrania więcej niż jednego kryterium wyszukiwania (numer NIP i data), wyszukane zostaną pozycje wykazu spełniające łącznie zadane kryteria.
Wyniki wyszukiwania:
 • prezentowane są w postaci listy uporządkowanej według rodzaju podmiotu (osoba fizyczna, organizacja), a następnie według numeru NIP,
 • zawierają:
  • dane podmiotu wraz z kwotą kaucji na wskazany w formularzu wyszukiwania dzień
  albo
  • informację, że podmiot o wskazanym NIP nie istnieje w wykazie (także, gdy na wskazany dzień nie istnieje kwota kaucji identyfikowana przez podany NIP).